levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application

          โปรแกรมสหกรณ์ สำหรับประยุกต์ใช้งานของสหกรณ์แต่ละแห่งหรือแต่ละประเภท มีข้อกำหนดรายละเอียดและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน    บริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้สะสมองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ไว้มากมาย พัฒนาชุดโปรแกรมสำหรับธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร มีการติดตั้งใช้งานแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

        ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้กับระบบงานต่างๆ บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงต้องปรับปรุงเทคนิคของโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เทคนิคสำคัญที่บริษัทฯได้เลือกนำมาใช้ ตัวอย่าง เช่น

 • ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented-Programming)
 • มีคุณลักษณะเป็น Web Application
 • สามารถทำงานในลักษณะ 3-Tier โดยใช้ Web Service เรียกใช้ฟังชั่นการทำงานต่าง ๆ
 • ใช้ รูปแบบโครงสร้าง(Platform) เป็นดอตเนต (.NET) ที่สามารถให้บริการผ่านทางเว็บ และรองรับการให้บริการในระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือต่อไปได้
 • ใช้ เครื่องมือที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ(OS)ใดๆ คือ Microsoft .NET Framework  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ และคาดการณ์ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

นอกจากการใช้โปรแกรม สำหรับการปฏิบัติงานหลักๆของเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์แล้ว บริษัทฯยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยจัดทำชุดโปรแกรมระบบงานเสริมให้เลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ระบบบริการสมาชิกที่สาขาหรือหน่วยบริการย่อย ระบบธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารผ่านทางตู้ ATM   ระบบโต้ตอบผ่านหน้าจอสัมผัส (Kiosk หรือ Counter Service) การส่งข้อความผ่าน SMS ระบบข้อมูลสมาชิกผ่านทาง Website และตอบรับด้วยเสียงอัตโนมัติ (Qvoice) เป็นต้น

รายการบางส่วนของชุดเครื่องมือ และระบบปฏิบัติการ ที่บริษัทฯเลือกใช้ ได้แก่

 • Visio Power Designer ใช้ในการออกแบบและเขียนการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
 • Erwin For PowerBuilder ใช้สำหรับออกแบบและเขียน ER-Diagram (Entity Relationship)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้าง(Generate) SQL Schema, ดัชนีของฐานข้อมูล(table) ได้อย่างอัตโนมัติ, ช่วยในการจัดสร้างแบบการไหลเวียนของข้อมูล(Data Flow Diagram) , สามารถแสดงแผนภาพของข้อมูล มาเป็นโครงสร้างฐานข้อมูล และ สามารถแสดงแผนภาพข้อมูลมาเป็นโครงสร้างฐานข้อมูล เช่น    Oracle, DB2, Informix, Ms-SQL Server, Sybase, Sybase Anywhere เป็นต้น
 • .NETเป็นเครื่องมือที่ใช้งานในการสร้างส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User Interface : UI) และ Web service
  • สามารถ สร้าง Application ที่ใช้กับ Internet และ Intranet และสามารถทำงานร่วมกับ Case และ Testing Tools สำหรับทำ Report และการเข้าถึงฐานข้อมูลได้
  • สามารถสร้างหน้าจอโปรแกรม (Datawindow) ให้เป็น Dynamic Website
 • ใช้ชุดโปรแกรม Microsoft.NET Framework, ASP .NET, Powerbuilder.NET, C# .NET เป็นต้น
 • ใช้ Ms Window 2003/2008 SERVER, SUN Solaris , Linux  เป็นระบบปฏิบัติการ
 • ใช้ Oracle  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์(Relational Database Management System : RDBMS ) เข้าถึงข้อมูลโดยภาษามาตรฐาน (SQL) เช่น บันทึก แก้ไข ลบ ปรับปรุงและค้นหา โดยใช้ ODBC หรือ Native เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน(Privilege)ใน ระบบ

 

  

isocare_contact