levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

บทความด้านไอที

บทความด้านไอที่เกี่ยวกับสหกรณ์

10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2015 ของ Gartner

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2015

 

โดย ธนชาติ นุ่มนนท์   IMC Institute

          ทุกๆปลายปี สำนักวิจัย Gartner  จะประกาศให้เห็นถึง Top 10  แนวโน้มของเทคโนโลยีในปีต่อไป แต่ปีนี้ Gartner ประกาศออกมาค่อนข้างเร็วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ และก็ได้ระบุถึงเทคโนโลยีไอทีต่างๆ 10  ด้าน ตามที่แสดงในรูปที  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือ 2-3  ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในปีนี้ไม่ค่อยมีคำว่า Cloud Computing, Mobile Technology, Social Networks  หรือ Big Data  ทั้งนี้ก็เพราะว่า Mega Trends  เหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบไอทีที่เราใช้อยู่ทุกวัน และแทบทุก Strategic IT Trends ที่ Gartner พูดถึงก็จะเกี่ยวข้องกับ Mega Trends  เหล่านี้ สำหรับ IT Trends ในปีนี้มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: 10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2015 ของ Gartner

Cloud Computing กับสหกรณ์

    cloud technology เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (Information Technology : IT) ในปัจจุบัน(คศ.2012) มีความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ทุกวันนี้มีระบบ 3G หรือ WIFI ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ไอทีผ่านระบบนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้สะดวกรวดเร็ว  ผู้ให้บริการไอทีทั้งหลายก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหรือเพื่อความอยู่รอด เทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน และจะสำคัญยิ่งในอนาคต คือ เทคโนโลยีของเว็บ(Web Technology) เทคโนโลยี Cloud Computing (ชื่อภาษาไทยยังไม่ลงตัว)

อ่านเพิ่มเติม: Cloud Computing กับสหกรณ์

isocare_contact