นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่

           ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems  Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณ์ไทยอย่างครบวงจร บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันสมัย

thaicoop_01

         ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม Thaicoop.com

          การดำเนินงานของศูนย์ฯจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัยระบบงานสหกรณ์ในองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมทั้งความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) หรือกระแสของเทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 thaicoop_09

ห้องทำงาน ชั้น 2

 thaicoop_05

 ห้องทำงาน ชั้น 2 

thaicoop_07

 ห้องทำงาน ชั้น 2

thaicoop_10

ห้องประชุม ชั้น 3

thaicoop_12

ที่จอดรถ ใต้อาคาร

             

        สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่อาคารเลขที่ 219/13-14 ม.8  หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

 

/isocare_chiengmai

แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop

         

             ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

 -----------------------------------------------------

 

isocare_contact