levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่

           ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems  Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณ์ไทยอย่างครบวงจร บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันสมัย

thaicoop_01

         ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม Thaicoop.com

          การดำเนินงานของศูนย์ฯจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัยระบบงานสหกรณ์ในองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมทั้งความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) หรือกระแสของเทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 thaicoop_09

ห้องทำงาน ชั้น 2

 thaicoop_05

 ห้องทำงาน ชั้น 2 

thaicoop_07

 ห้องทำงาน ชั้น 2

thaicoop_10

ห้องประชุม ชั้น 3

thaicoop_12

ที่จอดรถ ใต้อาคาร

             

        สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่อาคารเลขที่ 219/13-14 ม.8  หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

 

/isocare_chiengmai

แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop

         

             ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

 -----------------------------------------------------

 

isocare_contact