นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 4

 คนที่ 3 นายอยู่  สมานมิตร

 นายอยู่ สมานมิตร

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

  สาขา    : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
  • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์  

 

isocare_contact