levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 4 - หน้า 4
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 4

 คนที่ 3 นายอยู่  สมานมิตร

 นายอยู่ สมานมิตร

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

  สาขา    : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
  • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์  

 

isocare_contact