levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 15 - หน้า 15
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 15

คนที่ 14 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554
  • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด
  • ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
  • กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • ผู้นำในด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์สำหรับหมู่บ้านชนบทในจังหวัดสงขลา

 

isocare_contact