levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2555

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด   จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม  สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด    จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม  สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด  จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด   จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ  สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์  จำกัด   จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด  จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

isocare_contact