สหกรณ์ฯที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ สามารถติดตั้งระบบ ATM Online ซึ่งสามารถเลือกใช้แบบระบบ Direct ATM Online ที่ใช้ต่อตรงกับตู้เอทีเอ็มของสหกรณ์เอง หรือแบบที่เชื่อมต่อและใช้ร่วมกับตู้เอทีเอ็มของธนาคารพานิชย์

รายชื่อลูกค้าที่ใช้ระบบ ATM Online

 

ข้อมูลลูกค้าที่ใช้ระบบ ATM Online

 • ณ เดือนตุลาคม 2562

 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาจังหวัดตาก จำกัด
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด 
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาชุมชน จำกัด 
 11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด  
 12. สหกรณ์ออมกรมชลประทาน จำกัด    
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  
 14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 
 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 
 16. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 
 17. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

isocare_contact