levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริษัท ไอโซแคร์ ฯ
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ลูกค้าสหกรณ์การเกษตร

รายชื่อลูกค้าสหกรณ์การเกษตร

 

ลูกค้าสหกรณ์การเกษตร site reference

       

ข้อมูลลูกค้าประเภทสหกรณ์การเกษตร

 • ณ เดือนมีนาคม 2561
 • หมายเหตุ    สีเขียว ใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application

 

 ภาคเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 3. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 4. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 5. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน  
 6. สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด จ.น่าน
 7. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด จ.น่าน
 8. สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด จ.นครสวรรค์
 9. สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จ.นครสววรค์
 10. สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด จ.เชียงใหม่
 11. สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จ.เชียงใหม่
 12. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก
 13. สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด จ.พิษณุโลก
 14. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียงราย
 15. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา
 16. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด จ.ลำปาง
 17. สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด จ.สุโขทัย

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด จ.อุดรธานี
 2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จำกัด จ.อุดรธานี
 3. สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด จ.อุดรธานี
 4. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จ.อุดรธานี
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด จ.อุดรธานี
 6. สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จ.อุดรธานี
 7. สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด จ.อุดรธานี
 8. สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด จ.อุดรธานี
 9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จ.ชัยภูมิ
 10. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด จ.นครราชสีมา
 11. สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ.นครราชสีมา
 12. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
 13. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร
 14. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด   จ.ศรีสะะเกษ

 

ภาคตะวันออก

 1. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด

 

ภาคใต้

 1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง

isocare_contact