ระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์

  mobile app05 cutout       วิถีการดำรงชีวิตของเรานับวันแต่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กำลังรุกสู่สังคมของไทยอย่างมาก และยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยมีตัวเร่งในปัจจุบัน คือ โรคไวรัสโควิด 19 ทำให้วิถีชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาระบบที่เรียกว่าออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ระบบออนไลน์ดังกล่าวอาศัยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีแบบพกพาอื่นๆเป็นเครื่องมือสำคัญ  ... การซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังห้างร้านหรือสถานที่ของผู้ขายผู้ให้บริการก็ได้ สั่งซื้อผ่านมือถือได้โดยสะดวก ไม่นานก็ได้รับสินค้าหรือบริการมาส่งถึงบ้าน ถึงที่ทำงานแล้ว มันรวดเร็ว ประหยัดเวลา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างแต่มันคุ้มหรือประหยัดกว่าที่จะต้องเดินไปซื้อเอง ยิ่งในช่วงต่อไปอันใกล้นี้ ระบบโทรศัพท์แบบคลื่น 5G ซึ่งมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก จะได้ความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย จะยิ่งทำให้ระบบออนไลน์มีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น

        ในแวดวงธุรกิจการเงินได้มีการใช้ระบบออนไลน์มานานพอสมควร และได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันการเงินต่างแข่งขันกันสร้างเครื่องมือหรือระบบการติดต่อกันกับลูกค้าด้วยระบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกกันว่า "แอปบนมือถือ" หรือเรียกเป็นทางการว่า "Mobile Application" ... ทำให้ลูกค้าหรือสมาชิกของสถาบันการเงินสามารถทำธรกรรมการเงินต่างๆผ่านมือถือได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ของสถาบันการเงิน และยิ่งกว่านั้นผู้ใช้แอปมือถือยังสามารถใช้ประโยชน์ในธุรกรรมอื่นๆได้อีก เช่นการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปบนมือถือ เป็นต้น

        สหกรณ์ก็เป็นสถาบันที่มีธุรกรรมการเงินหลายอย่าง นอกจากมีธุรกรรมด้านเงินฝากและเงินกู้เฉกเช่นธนาคารแล้ว ยังมีด้านหุ้น ด้านสวัสดิการ และอื่นๆอีกหลายอย่าง สมาชิกของสหกรณ์ย่อมต้องการให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น นั่นก็คือ ควรมี"แอปมือถือ ของสหกรณ์" ไว้ให้บริการแก่สมาชิกด้วย จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโชยชน์อย่างยิ่ง