ลูกค้าของบริษัทิฯ เป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตถ์ยูเนี่ยน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 100 สหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ระดับใหญ่และใหญ่มาก ครอบคลุมสายอาชีพแทบทุกกลุ่ม กลุ่มหลักคือสายอาชีพครู สายรัฐวิสาหกิจ สายมหาวิทยาลัย สายสาธารสุข/โรงพยาบาล และองค์กรอิสระ  ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้โปรแกรมในรูปแบบ Web Applications

      สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป หรือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอนั่นเอง(สหกรณ์การเกษตรทั่วไปทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 700 กว่าแห่ง จากจำนวนสหกรณ์การเกษตรทุกประเภทซึ่งมีอยู่ 4000 กว่าแห่ง) ปัจจุบันมีที่ใช้ชุดโปรแกรมของบริษัทฯประมาณ 50 กว่าแห่ง