ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์

  mobile app05 cutout       วิถีการดำรงชีวิตของเรานับวันแต่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กำลังรุกสู่สังคมของไทยอย่างมาก และยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยมีตัวเร่งในปัจจุบัน คือ โรคไวรัสโควิด 19 ทำให้วิถีชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาระบบที่เรียกว่าออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ระบบออนไลน์ดังกล่าวอาศัยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีแบบพกพาอื่นๆเป็นเครื่องมือสำคัญ  ... การซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังห้างร้านหรือสถานที่ของผู้ขายผู้ให้บริการก็ได้ สั่งซื้อผ่านมือถือได้โดยสะดวก ไม่นานก็ได้รับสินค้าหรือบริการมาส่งถึงบ้าน ถึงที่ทำงานแล้ว มันรวดเร็ว ประหยัดเวลา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างแต่มันคุ้มหรือประหยัดกว่าที่จะต้องเดินไปซื้อเอง ยิ่งในช่วงต่อไปอันใกล้นี้ ระบบโทรศัพท์แบบคลื่น 5G ซึ่งมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก จะได้ความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย จะยิ่งทำให้ระบบออนไลน์มีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น

        ในแวดวงธุรกิจการเงินได้มีการใช้ระบบออนไลน์มานานพอสมควร และได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันการเงินต่างแข่งขันกันสร้างเครื่องมือหรือระบบการติดต่อกันกับลูกค้าด้วยระบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกกันว่า "แอปบนมือถือ" หรือเรียกเป็นทางการว่า "Mobile Application" ... ทำให้ลูกค้าหรือสมาชิกของสถาบันการเงินสามารถทำธรกรรมการเงินต่างๆผ่านมือถือได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ของสถาบันการเงิน และยิ่งกว่านั้นผู้ใช้แอปมือถือยังสามารถใช้ประโยชน์ในธุรกรรมอื่นๆได้อีก เช่นการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปบนมือถือ เป็นต้น

        สหกรณ์ก็เป็นสถาบันที่มีธุรกรรมการเงินหลายอย่าง นอกจากมีธุรกรรมด้านเงินฝากและเงินกู้เฉกเช่นธนาคารแล้ว ยังมีด้านหุ้น ด้านสวัสดิการ และอื่นๆอีกหลายอย่าง สมาชิกของสหกรณ์ย่อมต้องการให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น นั่นก็คือ ควรมี"แอปมือถือ ของสหกรณ์" ไว้ให้บริการแก่สมาชิกด้วย จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโชยชน์อย่างยิ่ง

imember mobile

 

คุณลักษณะระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (iMember Mobile Application)

       ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1.ส่วนที่ใช้เรียกดูข้อมูลรายละเอียดของตนเอง

 •  ข้อมูลทะเบียนประวัติและสถานภาพปัจจุบัน
 • ข้อมูลหุ้น เงินฝาก เงินกู้ และการค้ำประกัน
 • ตรวจสอบวงเงินกู้โดยประมาณที่มีสิทธิ์กู้
 • ข้อมูลตารางจำลองการชำระหนี้เงินกู้
 • ข้อความแจ้งผลการอนุมัติให้กู้เงิน เป็นผู้ประกันเงินกู้ให้ใคร
 • ข้อความแจ้งผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ และเงินอื่นๆที่ได้รับ
 • สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันทีที่ได้ทำรายการแล้ว
 • ข้อมูลรายละเอียดการเรียกเก็บเดือนปัจจุบัน/ล่าสุด
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของสหกรณ์ 

2.ส่วนของการแจ้งเตือนข้อมูลการทำธุรกรรม (Notify)

 •  เมื่อมีการกด ATM มีการฝาก/ถอน เงินฝาก
 • เมื่อมีการค้ำประกัน มีการชำระเงินกู้ มีการจ่ายเงินกู้
 • เมื่อการเพิ่ม/ลด ค่าหุ้นรายเดือน
 • เมื่อมีการซื้อหุ้น/ถอนหุ้น
 • เมื่อมีการลาออก/การให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก

3.ส่วนของการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

 •  คำนวณวงเงินที่มีสิทธิ์กู้ได้และเงินเดือนคงเหลือ
 • บันทึกข้อมูลคำขอกู้ทางออนไลน์ได้ และผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบสถานะการขอกู้ได้ว่าขณะนี้อยู่ขั้นตอนใด
 • กรณีที่สมาชิกกู้ไม่ผ่าน สามารถระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านให้สมาชิกรับทราบได้
 • สามารถกดเชื่อมโยงเพื่อดูตารางจำลองการชำระเงินกู้ได้
 • สำหรับสหกรณ์มีระบบที่เกี่ยวข้อง คือ
  • มีหน้าจอสำหรับตรวจสอบได้ว่ามีสมาชิกขอกู้เข้ามาเท่าไหร่ ใครบ้าง
  • ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ซ้ำอีกครั้ง
  • โอนเงินสุทธิที่ผู้กู้ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

4.ส่วนของการทำธุรกรรมเชื่อมต่อระหว่างธนาคารแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

 • ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีสหกรณ์
 • โอนเงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้เงินกู้
 • โอนเงินฝากธนาคารฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 • โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดกลุ่มรายการโปรด (รายการที่ทำบ่อย)
 • แจ้งเตือนผ่านระบบเมื่อทำรายการสำเร็จ
 • บันทึกสลิปลงเครื่องเป็นไฟล์รูปภาพไว้เป็นหลักฐาน
 • กำหนดวงเงินฝาก/ถอน หรือจำนวนครั้งในการทำรายการต่อวัน

 

หมายเหตุ  iMember Mobile Application

 • รองรับระบบสแกนใบหน้า (Face Recognition) ในการยืนยันตัวตน
 • รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) ในการยืนยันตัวตน
 • สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านเอง และสหกรณ์สามารถ Reset รหัสผ่าน
 • รองรับกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์