ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ISOCARE/ThaiCoop.com เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ISOCARE/ThaiCoop.com จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณ์ไทยอย่างครบวงจร บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันสมัย

thaicoop_01

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ISOCARE/Thaicoop.com

การดำเนินงานของศูนย์ฯจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัยระบบงานสหกรณ์ในองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมทั้งความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) หรือกระแสของเทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

thaicoop_09

ห้องทำงาน ชั้น 2

thaicoop_05

ห้องทำงาน ชั้น 2

thaicoop_07

ห้องทำงาน ชั้น 2

 

 

thaicoop_12

ที่จอดรถ ใต้อาคาร

 

สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่อาคารเลขที่ 219/13-14 ม.8 หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

 

/isocare_chiengmai

แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop

 

ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

-----------------------------------------------------