ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ไทย

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ครบวงจร สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนานี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ไทยให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์ที่บริษัทฯมีอยู่เดิม และจะขยายกรอบการดำเนินงานโดยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สถานศึกษา นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องcoop_inovation

เพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างสำนักงานขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ดำเนินงาน โดยจะใช้เป็นศูนย์วิจัย พัฒนา (R&D) และฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสหกรณ์ไทย อาคารสำนักงานอยู่ใกล้ตลาดรวมโชค เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 219/14 ม.8 หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

R&D Center Chiengmai

อาคารศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม เชียงใหม่

 

isocare_chiengmai_map

แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop

การดำเนินงานของศูนย์ฯจะเป็นการบูรณาการขององค์ประกอบหลายด้านได้แก่ ปรัชญาของการสหกรณ์ พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรฐานของธุรกรรมการเงิน นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมไปถึงกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) ของโลกที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้

ภายในอาคารมีห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ห้องทำงานของผู้วิจัย/พัฒนา และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ทั้งนี้ศูนย์ฯจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในต้นปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

-----------------------------------------------------