ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

รายชื่อลูกค้าสหกรณ์การเกษตร

 

ลูกค้าสหกรณ์การเกษตร site reference

 

ข้อมูลลูกค้าประเภทสหกรณ์การเกษตร

 • ณ เดือนกันยายน 2566
 • หมายเหตุ สีเขียว ใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application

 

ภาคเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 3. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 4. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 6. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน
 7. สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด จ.น่าน
 8. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด จ.น่าน
 9. สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด จ.นครสวรรค์
 10. สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จ.นครสววรค์
 11. สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด จ.นครสววรค์
 12. สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด จ.เชียงใหม่
 13. สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จ.เชียงใหม่
 14. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก
 15. สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด จ.พิษณุโลก
 16. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียงราย
 17. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา
 18. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด จ.ลำปาง
 19. สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด จ.สุโขทัย
 20. สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง  จำกัด จ.ลำพูน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด จ.อุดรธานี
 2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จำกัด จ.อุดรธานี
 3. สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด จ.อุดรธานี
 4. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จ.อุดรธานี
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด จ.อุดรธานี
 6. สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จ.อุดรธานี
 7. สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด จ.อุดรธานี
 8. สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จำกัด จ.อุดรธานี
 9. สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด จ.อุดรธานี
 10. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จ.ชัยภูมิ
 11. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด จ.นครราชสีมา
 12. สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ.นครราชสีมา
 13. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
 14. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร
 15. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะะเกษ
 16. สหกรณ์การเกษตร;วาปีปทุม จำกัด จ.มหาสารคาม

 

ภาคตะวันออก

 1. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด

 

ภาคใต้

 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา  จ.สงชลา
 2. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
 3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
 4. สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จ.พัทลุง
 5. สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จ.พัทลุง
 6. สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จ.พัทลุง