ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 4

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 3 นายอยู่ สมานมิตร

นายอยู่ สมานมิตร

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
  • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์