ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ นคะจัด

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ นคะจัด

ศ.ดร.อาบ นคะจัด

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : วิชาการสกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์