ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

คิด เฉลิมวรรณ์
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์